Thursday, July 5, 2012

MANTIK, KBKK DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pengenalan

Mantik (logik) dan peranannya :

             -  akar kata/berasal drp bahasa arab "mantiq" bererti percakapan/pertuturan dan fikiran yg benar
                 (ilmu kaedah/cara/teknik/strategi berfikir secara bersistem dan teratur untuk mencari kebenaran
                  dan mengelak drp kesilapan dan kesalahan berfikir)

             -  salah satu cabang bidang falsafah selain epistemologi, metafizik dan aksiologi  (etika dan
                 estetika).
          
            -  dianggap ilmu sepunya/sejagat/ilmu alat bagi seluruh disiplin ilmu, samada falsafah atau bukan
                falsafah
          
             -  melatih kekuatan hujah/kecekapan akal/ketajaman minda/ rasional dlm kehidupan seharian, dlm
                perbincangan, dialog, debat, penghujahan (yg sahih, benar dan tepat), pembuktian/evidens,          
                kemunasabahan, premis/dasar
                proposisi/pernyataan dsb.
           
             -  mendasari ilmu sains dan matematik, proses berfikir secara induktif (kes khusus kpd umum) dan  
                deduktif (kes umum kpd khusus)
          
             - mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran aras tinggi (HOTs) serta
               kebolehan penyelesaian masalah dlm pelbagai konteks dan bidang.