Thursday, November 18, 2010

PENGAJARAN SEM 11 SESSI 2010/2011

Pada semester hadapan ie sem 2 sessi 2010/2011, saya ditugaskan mengajar 2 subjek peringkat sarjana pendidikan matematik :

1. PPS2883 - Design and implementation of mathematics curriculum
2. MPS 1163 - Epistemological, social and ethical issues in science and technology

Pelajar pelajar yg mengambil mana mana subjek ini diharap dapat membuat rujukan terkini dalam jurnal jurnal kebangsaan dan lebih lebih lagi dalam jurnal peringkat antarabangsa yang berkaitan dengan kedua kedua tajuk tersebut. Ini amat penting untuk memperkayakan perspektif pelajar dalam setiap tajuk yang dibincangkan dalam kuliah.